Misschien wel de allerleukste toerfietsvereniging van Midden-Nederland!

Tjoep

 

Ons verenigingsblad heet Tjoep. Een verbastering van het woordje tube, uit de tijd toen plaktubes nog heel normaal waren. Tjoep wordt samengesteld voor en door leden en verschijnt vier keer per jaar lekker old skool thuis in je brievenbus. Hierin praten we je bij over het wel en wee binnen de club.

Denk aan verslagen van clubactiviteiten, bestuursmededelingen en updates van onze Lief&Leed-commissie. Omdat er meer is in het leven dan fietsen, maken we in de Tjoep melding van belangrijke gebeurtenissen bij leden, zoals geboortes, huwelijken en jubilea. Ook ziekte, ongeval of overlijden krijgen op gepaste wijze de aandacht.

Vanwege de privacy-wetgeving kiezen we ervoor om geen digitale versies op de website te plaatsen.

Heb je iets dat vermelding in de Tjoep waard is? Laat het dan vooral weten aan onze redactieleden;
Erik van Huffelen, Marit van der Veer of Claire Boerée. Dat kan via communicatie@snelverzet.nl.

Wij worden gesponsord door deze topbedrijven: